Miluju mluvit o vědomí...co je to?

18.05.2023

Miluju mluvit o vědomí...nebo o tom, že na počátku bylo slovo...

Vědomí...odpověď na vše, co se nám v životě děje.

JÁ VÍM, JSEM SI VĚDOM...

Soubor našich přesvědčení založených na určitých životních zkušenostech. Soubor reakcí jak na tyto zkušenosti reagujeme. Vědomí roste dle toho, co zažíváme. Jediné, jak můžeme zvýšit úroveň vědomí, je OSOBNÍ zkušenost. Ne, když nám někdo ukáže způsob, jakým to dělá on. Mozek potřebuje Aha efekt, který se zapíše do buněk fyzického těla. Pokud tento zápis chybí, člověk zůstává pouze na úrovni mentálního vědomí, které se bez osobní zkušenosti nemůže uložit do těla. Takto si momentálně vysvětluji vědomí jako takové.

Každý z nás si procházíme určitou úrovní vědomí, kterých je několik. Šplháme po stupnici od vědomí dítěte až do vědomí moudré "stařeny" která prostě ví a toto vědění vyzařuje do okolí. Pokud člověk trpí, vyzařuje určitou vibraci, která se vysílá do okolí. Každý člověk tyto energie může přečíst, musí být ovšem energeticky citlivější. Pokud je člověk šťastný, vysílá toto také do okolí. Pokud si o sobě myslíme, že nejsme dost dobří i toto je vyzařováno na určité frekvenci. Každý člověk je čitelný, aniž by mluvil. Úrovně vědomí popsal Dr. Hawkins, knihu doporučuji každému, který nerozumí sobě ani svému okolí, proč se ten a tamten chová tak a onak. O tom už jsem ale psala...

Každá úroveň vědomí k sobě přitahuje stejné věci, které jsou na stejné úrovni našeho vědomí. Všechno, ale zcela všechno, co máte ve svém životě, odpovídá vaší vnitřní frekvenci. To, v jakém autě jezdíte, s kým se dáte do řeči, to jaké jídlo si zvolíte, na který televizní program se podíváte, jaké si poslechnete video, na kterého "kouče" narazíte, jaká květina se vám líbí, jaké koření používáte, prostě zcela všechno.

Pokud zůstaneme v životě v jedné úrovni vědomí, která se moc nezvyšuje, zůstáváme pořád stejní. Pokud se vědomě posouváme a měníme svůj vnitřní svět, automaticky opouštíme naše staré věci, kamarády, lásky, barvy, hudbu apod. Už prostě nevibrují na stejné frekvenci a jsou odstraněny. V přísloví, která kolují světem, bych řekla toto: Co, k tobě nepatří, od tebe odejde a co k tobě patří, to si tě najde. Toto přísloví ale pouze papouškuje změny úrovně vědomí, když se změní vnitřní energie člověka. Tělo už nebude chtít stejné jídlo, nosit stejné barvy...

Po změně vědomí není možné dělat stejné věci jako předtím, vykopne to člověka pryč, anebo to děláme s určitým odporem a připadá nám hrozně těžké určitou činnost vykonat, ale proč když jsme to předtím tak milovali.

Vědomí...jak to popsat, možná to je nějaký shluk energií, která se vyvíjí a tvoří, vesmír se rozpíná každou novou myšlenkou. Všichni na planetě jsme JEDNO vědomí. Pokud někoho neuznáváme nebo pomlouváme, pomlouváme tak sami sebe, protože je to část nás. Objevená nebo neobjevená, která se teprve dostane na světlo. Pokud rodiče haní děti, že nejsou dost hodní, nebo dost dobří, haní tak sebe. Neb zapomněli, že přesně na této úrovni se nacházeli kdysi též.

Pokud se jedná o setkání s lidmi, přáteli. Vždy se setkáme s lidmi, kteří mají stejnou nebo podobnou úroveň vědomí a s těmi si budeme rozumět, protože naše zkušenosti a vnitřní vibrace spolu rezonují. Vrána k vráně sedá. V okamžiku opuštění nižší úrovně vědomí, tělo začne vibrovat jinak a lidé, se kterými jsme si dříve rozuměli, většinou opouští naše životy anebo je začínáme vidět v jiném světle. Opět záleží na tom, do jaké úrovně se posuneme.

Všechno, opravdu všechno, co se nám děje je o nastavení toho, jaký škopek myšlenek a zkušeností nosíme v hlavě. Vnitřní změny a vibrace nejlépe poznáme na muzice. Pokud s člověkem rezonuje píseň, kde se zpívá o zranění, i on tuto vibraci v sobě bude nosit. Kdo zraněn nebyl nebo se z toho vyléčil tuto písničku vůbec neuslyší, i když budou oba lidé ve stejné místnosti.

Mozek a oči vnímají jen to, co zažily, ostatní jim zůstane neviditelné a neslyšitelné.

V případě, že se sebou chcete vnitřně pracovat, je okolí krásným ukazatelem všeho. I to, v jaké chvíli zapneme rádio a jaká tam momentálně hraje písnička. Často nevíme, jak uvnitř vibrujeme a často si to ani nechceme přiznat. Ovšem...zákon přitažlivost a jeho frekvence se nemýlí. Nikdy!