Sdělení: ahoj horalové, nováčci i letití klienti. Z neočekávaných rodinných důvodů již nebudu v tomto roce průvodcovat v horách. K průvodcování se již nevrátím. Děkuji všem za společné toulky přírodou a učení se jeden od druhého. To, co jsme si měli předat, bylo předáno, a teď už každý sám.

...s úctou a láskou RADKA ELIÁŠOVÁ

přidej se :-)

vypnutí systému  - rozvoj vnitřní silné stránky - sebepoznání

Příroda ti pomůže v sobě najít přirozenost, povede tě k sebepoznání. 

já tě budu pouze doprovázet

aby sis byl zpočátku jistý a věřil ve svoje síly. Tvoje stopa se otiskne do skály a pak už půjdeš...nebo budeš hopsat jako laňka.
Tvůj duch a příroda ti nabízejí spoustu nevyčerpatelné energie, přijmi ji s otevřenou náručí.

Stačí jen naslouchat. Bez naslouchání budou tvoje oči slepé a život nudný. Neb, člověk vidí jen to, co ví. Ostatní zůstane oku neviditelné.

Nejlepší čas je vždy právě TEĎ!

Budeš-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíš vůbec nic. Jestliže se pokusíš porozumět sobě, pochopíš celý vesmír.

Moje pole působnosti je Štýrsko, Horní Rakousko. Vyberu Ti túru nebo vícedenní přechod na míru. Setkáme se v Rakousku a dál půjdeme společně. Ty a já nebo ty, já a tvoji přátelé, rodina.
Pokud si vybereš jednodenní výstupy, pomůžu ti vybrat ubytování v okolí, každý den pak zrealizujeme nějaký výlet na magická místa.